Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000252/2011

Předložené texty :

O-000252/2011 (B7-0658/2011)

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hlasování :

OJ 15/12/2011 - 111

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
13. října 2011
O-000252/2011
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou
Radě
článek 115 jednacího řádu
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, za skupinu ALDE

 Předmět: Vazební podmínky v EU
 Odpověď 

Komise na výslovnou žádost Rady, v souladu s cíli Stockholmského programu a na opakované výzvy Parlamentu vydala zelenou knihu nazvanou „Posilování vzájemné důvěry v evropském soudním prostoru – Zelená kniha o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení“. Tento dokument zavádí otevřené konzultace se zúčastněnými stranami o krocích, které EU hodlá přijmout pro zlepšení vazebních podmínek s cílem zajistit vzájemnou důvěru v soudní spolupráci. Upozorňuje rovněž na spojitost mezi vazebními podmínkami a různými nástroji EU, jako je např. evropský zatýkací rozkaz a evropský příkaz k výkonu dohledu, a názorně ukazuje, že v případě vyšetřovací vazby, situace dětí a vazebních podmínek se jedná o otázky, v nichž by mohla iniciativu převzít EU. Zelená kniha obsahuje přílohu, která ilustruje velmi rozdílnou a často znepokojivou situaci v členských státech, zejména v souvislosti s počtem osob držených ve vyšetřovací vazbě, obsazeností a přeplněním věznic, počtem vězňů a počty zadržených občanů z jiných států. Evropský soud pro lidská práva opakovaně kritizoval členské státy EU, mimo jiné na základě zpráv vypracovaných Výborem Rady Evropy pro předcházení mučení, v souvislosti s vazebními podmínkami, délkou vyšetřovací vazby a výkonem spravedlnosti.

Jaké kroky hodlá Rada podniknout na úrovni EU, aby zaručila dodržování základních práv zadržovaných osob a zlepšení vazebních podmínek v členských státech? Co hodlá Rada podniknout v souvislosti se zneužíváním vyšetřovací vazby, přeplněností věznic, vysokým počtem vězňů a zadržených občanů jiných států? Prošetří dopad politik a právních předpisů v oblasti trestního práva na vazební podmínky a vydá v tomto ohledu doporučení, např. pokud jde o alternativní opatření, kriminalizaci nezákonných přistěhovalců, jakož i zvláštní opatření zajišťující dodržování základních práv? Jaké kroky hodlá Rada přijmout v návaznosti na zelenou knihu Komise?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 17. října 2011Právní upozornění