Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000253/2011

Predložena besedila :

O-000253/2011 (B7-0659/2011)

Razprave :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Glasovanja :

OJ 15/12/2011 - 111

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
13. oktober 2011
O-000253/2011
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez, v imenu skupine ALDE

 Zadeva: Priporni pogoji v EU
 Odgovor 

Komisija je na izrecno zahtevo Sveta, po večkratnem pozivu Parlamenta in v skladu s stockholmskim programom objavila zeleno knjigo z naslovom Krepitev medsebojnega zaupanja na evropskem pravosodnem območju – Zelena knjiga o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora. Ta zelena knjiga odpira široko razpravo interesnih skupin o ukrepih EU za izboljšanje pripornih pogojev, da bi zagotovili vzajemno zaupanje v pravosodnem sodelovanju. Hkrati osvetljuje povezave med pripornimi pogoji in različnimi instrumenti EU, kot sta evropski nalog za prijetje in evropski nalog za nadzor, ter pojasnjuje, da so med temami, o katerih bi EU lahko podala pobude, tudi pripor pred sojenjem, položaj otrok in priporni pogoji. V prilogi k zeleni knjigi je opisano zelo različno in pogosto skrb zbujajoče stanje v državah članicah, zlasti kar zadeva število oseb v priporu pred sojenjem, stopnjo zasedenosti zaporov in njihovo prenapolnjenost, delež zapornikov ter delež zapornikov, ki niso državljani zadevne države. Evropsko sodišče za človekove pravice je države članice EU večkrat obsodilo zaradi pripornih pogojev, dolžine pripora pred sojenjem ter delovanja njihovega pravosodja, med drugim na podlagi poročil Odbora za preprečevanje mučenja Sveta Evrope.

S katerimi ukrepi na ravni EU namerava Komisija zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic oseb v priporu ter izboljšanje pripornih pogojev v državah članicah? Kaj bo storila glede zlorab pripora pred sojenjem, prenapolnjenosti in visoke stopnje zasedenosti zaporov ter deleža zapornikov, ki niso državljani zadevne države? Ali bo preučila vpliv kazenskih politik in zakonodaj na področju pripornih pogojev ter v zvezi s temi vprašanji podala priporočila, na primer uporabo alternativnih ukrepov, kriminalizacijo nezakonitih priseljencev ter posebne ukrepe za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic? Kako bo ukrepala v skladu s svojo zeleno knjigo?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 17. oktober 2011Pravno obvestilo