Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000261/2011

Iesniegtie teksti :

O-000261/2011 (B7-0653/2011)

Debates :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Balsojumi :

OJ 17/11/2011 - 86

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2011. gada 14. oktobra
O-000261/2011
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja komitejas vārdā

 Temats: Atklātais internets un tīkla neitralitāte Eiropā
 Atbilde 

2011. gada 19. aprīlī Komisija pieņēma paziņojumu par tīkla neitralitāti (COM(2011)0222). Paziņojumā skaidri norādīts, ka ar patērētāju aizsardzību ir saistīti daudzi jautājumi, piemēram, pakalpojuma pārredzamība un kvalitāte, kā arī tiesības mainīt operatoru. Svarīgi atcerēties, ka ir jāsaglabā interneta atklātība, vienlaikus nodrošinot, ka tas turpina sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus tādas kopējas sistēmas ietvaros, ar kuru veicina un ievēro pamattiesības, proti, intelektuālā īpašuma tiesības, vārda brīvību un brīvību veikt uzņēmējdarbību.

Vai Komisija plāno publicēt turpmākas vadlīnijas attiecībā uz tiesībām mainīt operatoru, lai ļautu patērētājiem izvēlēties tādu operatoru, kas vislabāk piemērots viņu vajadzībām un vēlmēm? Ja atbilde ir pozitīva — vai šādās vadlīnijās tiks sniegta arī skaidra un jēgpilna informācija, kas ļaus patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo pieslēguma piegādes ātrumu, pakalpojumu kvalitāti un jebkādus datplūsmas pārvaldības aspektus, piemēram, bloķēšanu, pieprasījumu ierobežošanu vai līdzīgas iedarbības praksi, jo īpaši mobilā interneta jomā?

Vai Komisija uzskata, ka valsts reglamentējošajām iestādēm būtu jāizmanto Universālās pakalpojumu direktīvas 22. panta 3. punkta noteikumi un jānosaka pienācīgas obligātās pakalpojumu kvalitātes prasības gadījumos, kad pastāv pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanās risks, kas var traucēt datu pārraidēm tīklā vai arī tās palēnināt? Vai Komisija šajā sakarībā uzrauga to, vai dalībvalstis nosacījumus, kas ierobežo pieeju un/vai pakalpojumu un lietojumu izmantošanu, īsteno saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kā to prasa tiesiskais regulējums telekomunikāciju jomā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 18. oktobraJuridisks paziņojums