Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000266/2011

Predložena besedila :

O-000266/2011 (B7-0661/2011)

Razprave :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Glasovanja :

OJ 15/12/2011 - 111

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
17. oktober 2011
O-000266/2011
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas, v imenu skupine GUE/NGL

 Zadeva: Priporni pogoji v EU
 Odgovor 

Komisija je na izrecno zahtevo Sveta nedavno objavila zeleno knjigo o priporu z naslovom „Krepitev medsebojnega zaupanja na evropskem pravosodnem območju – Zelena knjiga o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora.”

V sporočilu:

- so osvetljene povezave med pripornimi pogoji in različnimi instrumenti EU, kot je evropski nalog za prijetje;

- je prikazano, zakaj pripor pred sojenjem, položaj otrok in priporni pogoji sodijo med pristojnosti EU;

- so začeta odprta posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, da bi ugotovili, kako bi lahko z ukrepi EU izboljšali priporne pogoje v državah članicah in tako prispevali h krepitvi medsebojnega zaupanja pri pravosodnem sodelovanju.

Poleg tega so v prilogi k sporočilu jasno prikazani različni priporni pogoji v državah članicah, ki so zaskrbljujoči, zlasti v zvezi s številom oseb v priporu pred sojenjem, prenapolnjenostjo zaporov, številom zapornikov ter deležem priprtih oseb, ki niso državljani zadevne države.

Katere konkretne ukrepe namerava po objavi sporočila sprejeti Komisija na ravni EU, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic oseb v priporu in izboljšali priporne pogoje v državah članicah, ob upoštevanju dejstva, da je Evropsko sodišče za človekove pravice države članice EU že večkrat obsodilo zaradi pripornih pogojev, dolžine pripora pred sojenjem ter delovanja njihovega pravosodja?

Kaj bo Komisija storila glede zlorab pripora pred sojenjem, prenapolnjenosti in visoke stopnje zasedenosti zaporov ter deleža zapornikov, ki niso državljani zadevne države? Ali bo preučila vpliv kazenskih politik in zakonodaj na področju pripornih pogojev ter v zvezi s temi vprašanji podala priporočila, na primer glede uporabe alternativnih ukrepov, kriminalizacije nezakonitih migrantov, izrednih ukrepov za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic itd.?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 19. oktober 2011Pravno obvestilo