Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000287/2011

Predložena besedila :

O-000287/2011 (B7-0665/2011)

Razprave :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Glasovanja :

OJ 15/12/2011 - 111

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
27. oktober 2011
O-000287/2011
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda, v imenu skupine Verts/ALE

 Zadeva: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU
 Odgovor 

Komisija je objavila zeleno knjigo o uporabi kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora, o kateri se trenutno posvetuje z zainteresiranimi stranmi. Zelena knjiga osvetljuje povezave med pripornimi pogoji in različnimi instrumenti EU, kot sta evropski nalog za prijetje in evropski nalog za nadzor, ter pojasnjuje, da so med temami, o katerih bi EU lahko podala pobude, tudi pripor pred sojenjem, položaj otrok in priporni pogoji.

V sporočilu je opisano zelo različno in pogosto skrb zbujajoče stanje v državah članicah, zlasti kar zadeva število oseb v priporu pred sojenjem, stopnjo zasedenosti zaporov in njihovo prenapolnjenost, število zapornikov ter delež zapornikov, ki niso državljani zadevne države. Evropsko sodišče za človekove pravice je države članice EU večkrat obsodilo zaradi pripornih pogojev, dolžine pripora pred sojenjem ter delovanja njihovega pravosodja, med drugim na podlagi poročil Odbora za preprečevanje mučenja Sveta Evrope.

S katerimi ukrepi na ravni EU namerava Komisija zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic oseb v priporu ter izboljšanje pripornih pogojev v državah članicah?

Ali Komisija priznava nasprotje med pripornimi pogoji, ki ne dosegajo standardov, ter izvajanjem evropskega naloga za prijetje, kot ga prikazujejo vprašanja, ki so se pojavila pri obravnavanju zadeve C-396/11 (Radu)?

Ali lahko Komisija predstavi dejanske statistične podatke glede povprečnega časa, ki ga osebe, predane z evropskim nalogom za prijetje, preživijo v priporu pred sojenjem?

Ali bi Komisija predlagala postopkovne zahteve za zadržanje osumljencev v priporu pred sojenjem, vključno z možnostjo pregleda in najdaljšim možnim časom zadržanja pred izpustitvijo?

Ali bi Komisija predlagala zakonodajo EU, ki bi vključevala evropska zaporniška pravila, ki jih je razvil Svet Evrope, zlasti glede nastanitve, dostopa do zdravstvene oskrbe in pravnega svetovanja?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 14. november 2011Pravno obvestilo