Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000296/2011

Predložena besedila :

O-000296/2011 (B7-0666/2011)

Razprave :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Glasovanja :

OJ 15/12/2011 - 111

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
9. november 2011
O-000296/2011
Vprašanje za ustni odgovor
za Svet
Člen 115 poslovnika
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino, v imenu skupine S&D

 Zadeva: Pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni v EU
 Odgovor 

Komisija je nedavno, na zahtevo Sveta v okviru stockholmskega programa in na podlagi številnih zahtev Evropskega parlamenta, izdala zeleno knjigo o izvrševanju kazenske zakonodaje EU na področju pripora in zaporne kazni.

Ta zelena knjiga odpira široko razpravo interesnih skupin o ukrepih EU za izboljšanje pogojev izvrševanja pripora in zaporne kazni, da bi zagotovili vzajemno zaupanje v pravosodnem sodelovanju. Obravnava pomembna vprašanja, kot je vpliv različnih standardov v zvezi s pogoji izvrševanja pripora in kazni zapora na izvajanje zakonodajnih instrumentov EU, kot so evropski nalog za prijetje in evropski nalog za nadzor. Obravnava tudi morebitno vlogo ukrepov EU na področjih, kot so pripor, alternativni ukrepi in pogoji izvrševanja pripora in zaporne kazni za otroke, da bi se tovrstni pogoji izboljšali po vsej Evropi.

Priloga k zeleni knjigi poudarja številne skrbi, vezane na raznoliko stanje v državah članicah v zvezi s številom pripornikov, prenapolnjenostjo zaporov in deležem zaporske populacije, vključno z deležem pripornikov in zapornikov med otroki in tujci. Evropsko sodišče za človekove pravice je države članice EU večkrat obsodilo zaradi pogojev izvrševanja pripora in kazni zapora, dolžine pripora ter delovanja pravosodja, med drugim na podlagi poročil Odbora za preprečevanje mučenja Sveta Evrope.

Kako namerava Svet obravnavati varovanje človekovih pravic iz Listine EU za vse zaprte osebe, in sicer v zvezi s pogoji izvrševanja pripora in kazni zapora, pomanjkanjem prostora, prenapolnjenostjo, napačno uporabo in zlorabo alternativnih ukrepov in dolgotrajnim priporom, ki so bili že večkrat predmet sodb Evropskega sodišča za človekove pravice? Kako namerava Svet obravnavati vprašanja v pristojnosti EU, ki imajo posredni ali neposredni vpliv na pogoje izvrševanja pripora ali zaporne kazni in temeljne pravice zaprtih oseb, kot so zloraba pripora in spodbujanje uporabe alternativnih ukrepov? Kako namerava Svet obravnavati vprašanje vpliva pogojev izvrševanja pripora ali kazni zapora na izvrševanje ključnih instrumentov EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kot sta evropski nalog za prijetje in evropski nalog za nadzor?

Kaj bo storil, da zagotovi, da se sprejmejo ustrezni nadaljnji ukrepi v zvezi z zeleno knjigo Evropske komisije?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 11. november 2011Pravno obvestilo