Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000297/2011

Predkladané texty :

O-000297/2011 (B7-0667/2011)

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hlasovanie :

OJ 15/12/2011 - 111

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
9. novembra 2011
O-000297/2011
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino, v mene skupiny S&D

 Vec: Podmienky zadržiavania v EÚ
 Odpoveď 

Na základe požiadavky Rady v rámci Štokholmského programu a viacerých žiadostí Európskeho parlamentu Komisia nedávno vydala zelenú knihu o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody.

Zelenou knihou sa začína otvorená diskusia zúčastnených strán o činnostiach EÚ zameraných na zlepšenie podmienok zadržiavania osôb s cieľom zabezpečiť vzájomnú dôveru v justičnej spolupráci. Kniha sa venuje závažným otázkam, napríklad vplyvu odlišných noriem týkajúcich sa podmienok zadržiavania na uplatňovanie legislatívnych nástrojov EÚ, ako sú európsky zatykač a európsky príkaz na dohľad. Venuje sa tiež možnej úlohe činnosti EÚ v oblastiach, ako sú vyšetrovacia väzba, alternatívne opatrenia a podmienky zadržiavania detí, s cieľom zlepšiť vplyv na podmienky zadržiavania v celej Európe.

V prílohe k zelenej knihe sú zdôraznené viaceré obavy týkajúce sa veľmi odlišnej situácie v členských štátoch pokiaľ ide o počty osôb zadržiavaných vo vyšetrovacej väzbe, preplnenosť a mieru zaplnenia väzníc vrátane miery zadržiavania detí a cudzích štátnych príslušníkov. Európsky súd pre ľudské práva opakovane odsúdil členské štáty EÚ s ohľadom na podmienky zadržiavania osôb, dĺžku vyšetrovacej väzby a justičnú správu, a to aj na základe správ Výboru Rady Európy na zabránenie mučeniu.

Ako chce Komisia riešiť ochranu základných práv všetkých zadržiavaných osôb, ktoré sú zakotvené v Charte EÚ a ktoré sa týkajú podmienok zadržiavania, nedostatku zariadení, preplnenosti, zlého používania a zneužívania alternatívnych opatrení a dlhej vyšetrovacej väzby? Ako chce Komisia riešiť otázky v právomoci EÚ, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na podmienky zadržiavania a základné práva zadržiavaných osôb, ako sú zneužívanie vyšetrovacej väzby a propagácia používania alternatívnych opatrení? Ako chce Komisia riešiť otázku vplyvu podmienok zadržiavania na uplatňovanie kľúčových nástrojov EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, ako sú európsky zatykač a európsky príkaz na dohľad?

Čo Komisia podnikne s cieľom nadviazať na svoju zelenú knihu?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. novembra 2011Právne oznámenie