Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000315/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000315/2011 (B7-0025/2012)

Keskustelut :

PV 15/02/2012 - 19
CRE 15/02/2012 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
30. marraskuuta 2011
O-000315/2011
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Baroness Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: Kolmannen maan lainsäädännön ekstraterritoriaalinen vaikutus ja EU:n tietosuojalait
 Vastaus 

Kolmannen maan lainsäädännöllä voi olla ekstraterritoriaalinen vaikutus, joka kohdistuu suoraan yrityksiin ja kansalaisiin EU:n alueella. Tällainen lainsäädäntö voi olla ristiriidassa esimerkiksi EU:n tietosuojalainsäädännön kanssa. Medicare Act, FATCA, FISA ja Patriot Act -lait edellyttävät Euroopassa tallennettujen henkilötietojen välittämistä Yhdysvaltojen viranomaisille.

1. Katsooko komissio, että Yhdysvaltojen lainsäädäntöön liittyvien kyseisten esimerkkien mukaisesti kolmannen maan lainsäädäntö voi todella ylittää asiaa koskevan EU:n tietosuojalainsäädännön sekä oikeudet ja takeet, jotka se antaa kansalaisille ja yrityksille? Onko komission tiedossa muita esimerkkejä kolmannen maan lainsäädännöstä, jolla on ekstraterritoriaalinen vaikutus ja joka on ristiriidassa asiaa koskevan EU:n tietosuojalainsäädännön ja tietosuojaan liittyvien oikeuksien kanssa?

2. Katsooko komissio, että henkilötietojen välittäminen kolmansiin maihin Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisten edellä mainittujen esimerkkien edellyttämällä tavalla rikkoo asiaa koskevaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä?

3. Mihin välittömiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä käsitelläkseen näitä kysymyksiä Yhdysvaltojen asiasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja mitä komissio aikoo tehdä suojellakseen ja edustaakseen EU:n kansalaisten ja EU:ssa toimivien yritysten etuja?

4. Mihin välittömiin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että EU:n tietosuojaa koskevat säännöt pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että kolmannen maan lainsäädäntö ei mene EU:n lainsäädännön edelle ja mitätöi siihen perustuvia oikeuksia ja takeita?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. joulukuuta 2011Oikeudellinen huomautus