Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000318/2011

Iesniegtie teksti :

O-000318/2011 (B7-0026/2012)

Debates :

PV 15/02/2012 - 19
CRE 15/02/2012 - 19

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2011. gada 5. decembra
O-000318/2011
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias, GUE/NGL grupas vārdā

 Temats: Trešo valstu tiesību aktu eksteritoriāla ietekme un ES datu aizsardzības tiesību akti
 Atbilde 

Trešo valstu tiesību aktiem var būt eksteritoriāla ietekme, kas tiešā veidā ietekmē uzņēmumus, pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus ES teritorijā. Šādiem tiesību aktiem var izveidoties kolīzija ar ES tiesību aktiem, piemēram, attiecībā uz datu aizsardzību. Tādā veidā Medicare Act, FATCA, FISA un Patriot Act pieprasa Eiropā uzglabātus personas datus iesniegt ASV varasiestādēm.

1. Vai Komisija uzskata, ka trešo valstu tiesību akti, piemēram, šie ASV tiesību akti, var praksē būt augstāki nekā attiecīgie ES datu aizsardzības tiesību akti un tiesības un garantijas, ko tie sniedz pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem? Vai Komisija ir informēta par kādiem citiem piemēriem, kad trešo valstu tiesību aktiem ir eksteritoriāla ietekme, kas ir pretrunā ar attiecīgajiem ES datu aizsardzības tiesību aktiem un ar tiem saistītajām tiesībām?

2. Vai Komisija uzskata, ka personas datu nodošana trešām valstīm, ko pieprasa minētie ASV tiesību aktu piemēri, ir attiecīgo ES datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpums?

3. Kādus tūlītējus pasākumus Komisija veiks, lai risinātu šos jautājumus ar attiecīgajām ASV varasiestādēm, un ko Komisija darīs, lai aizsargātu un pārstāvētu ES pilsoņu, pastāvīgo iedzīvotāju un ES reģistrētu uzņēmumu intereses?

4. Kādus tūlītējus pasākumus Komisija veiks, lai nodrošinātu, ka ES datu aizsardzības noteikumi tiek efektīvi īstenoti un ka trešo valstu tiesību akti nav augstāki kā ES tiesību akti, tādējādi anulējot to sniegtās tiesības un garantijas?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 7. decembra Juridisks paziņojums