Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000333/2011

Predkladané texty :

O-000333/2011 (B7-0022/2012)

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Hlasovanie :

OJ 15/02/2012 - 111

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
21. decembra 2011
O-000333/2011
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Sharon Bowles, v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

 Vec: Prvá reakcia na Zelenú knihu Komisie o uskutočniteľnosti zavedenia dlhopisov stability
 Odpoveď 

1. Aké sú priebežné výsledky konzultácií o dlhopisoch stability uvedených v zelenej knihe?

2. Aké ďalšie kroky plánuje Komisia podniknúť na základe verejných konzultácií týkajúcich sa jej zelenej knihy?

3. Ako hodnotí Komisia nedávny vývoj na trhu a politické dohody, ako sú závery zasadnutia Európskej rady 8. – 9. decembra 2011, a aký typ politického nástroja by bol z krátkodobého hľadiska najúčinnejší?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 4. januára 2012Právne oznámenie