Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000059/2012

Predložena besedila :

O-000059/2012 (B7-0106/2012)

Razprave :

PV 12/03/2012 - 20
CRE 12/03/2012 - 20

Glasovanja :

OJ 14/03/2012 - 119

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
8. marec 2012
O-000059/2012
Vprašanje za ustni odgovor
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Klaus-Heiner Lehne, v imenu Odbora za pravne zadeve
Juan Fernando López Aguilar, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 Zadeva: Izobraževanje pravosodnih organov
 Odgovor 

Parlamentarni odbori, pristojni za področje izobraževanja pravosodnih organov, pozdravljajo odziv Komisije na predloge, ki jih je Parlament podal v svojih resolucijah o kazenskopravnem območju EU, o stockholmskem programu in o izobraževanju pravosodnih organov, ter njen predlog za pilotni projekt. Toda ob upoštevanju členov 81 in 82 PDEU, ki določata, da se po rednem zakonodajnem postopku, torej s polno udeležbo Parlamenta, sprejmejo ukrepi za zagotovitev „pomoči pri usposabljanju sodnikov in sodnega osebja“, postavljamo naslednja vprašanja:

1. Kako namerava Komisija doseči svoj cilj, tj. do leta 2020 zagotoviti dejavnosti usposabljanja za polovico pravnih strokovnjakov v EU ter njihovo dejansko udeležbo v ponujenih programih usposabljanja?

2. S katerimi ukrepi namerava okrepiti mrežo izobraževalnih organov na področju prava po vsej Uniji ter optimalno izkoristiti nacionalne in evropske izobraževalne ustanove pri organizaciji rednih in stalnih tečajev za spoznavanje nacionalne, primerjalne in evropske zakonodaje za sodnike, tožilce in druge pravne strokovnjake, obenem pa premagati ovire, ki nastanejo zaradi tega (čas, ki ga usposabljanje terja od sodnikov, potreba po usmerjeni uporabi skromnih finančnih sredstev, potreba po razvijanju jezikovnih znanj in/ali večjezikovnih orodij)?

3. Kako namerava Komisija glede na svoj predlog o novem pravosodnem programu okrepiti vlogo obstoječih ponudnikov usposabljanja in njihovih mrež, da bi jim omogočila, da po svojih močeh prispevajo k doseganju ciljev stockholmskega programa?

4. Kako namerava Komisija izkoristiti Parlament, ki želi imeti proaktivno vlogo pri določanju politike izobraževanja pravosodnih organov, pa tudi pri snovanju in organizaciji predlaganega pilotnega projekta?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 9. marec 2012Pravno obvestilo