A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000065/2012

Előterjesztett szövegek :

O-000065/2012 (B7-0108/2012)

Viták :

OJ 19/04/2012 - 87

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
2012. március 13.
O-000065/2012
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Baroness Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Biometrikus útlevelek
 Válasz 

A tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló, 2004-ben elfogadott 2252/2004/EK tanácsi rendelet fontos lépést jelentett az úti okmányok biztonságosabbá tételében, valamint az útlevél és annak valódi birtokosa közötti megbízható kapcsolat létrehozásában, ezáltal lehetővé téve a csalárd felhasználás elleni magasabb szintű védelmet.

Mindazonáltal az útlevél biztonsága nem csak magára az okmányra korlátozódik: a teljes folyamatot – az útlevél kiállításához szükséges dokumentumok bemutatásától kezdve, a biometrikus adatok begyűjtésén keresztül, a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzésig és „összevetésig” – figyelembe kell venni. Nincs értelme növelni az útlevélbiztonság szintjét, ha a folyamat egyéb részein gyenge pontok találhatók.

A legutóbbi 2008. évi felülvizsgálat során az Európai Parlament felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy továbbra sem áll rendelkezésre elegendő tapasztalat az új technológiák használata terén, illetve, hogy túl sok problémás kérdés marad megválaszolatlanul a következők tekintetében:

- a gyermekektől és az idősektől vett ujjlenyomatok megbízhatósága és használhatósága;

- a biometrikus adatgyűjtési eljárás bizalmasságának szintje;

- az azonosítási rendszerek lehetséges hiányosságai, valamint az egyes tagállamokban tapasztalt hibaarányok;

- a benyújtandó dokumentumok (ún. személyazonosító alapdokumentumok), illetve e dokumentumok kibocsátási módjai között meglévő eltérések.

Ezért hároméves felülvizsgálati záradékot vezettek be, hogy lehetővé tegyék a szükséges vizsgálatok elvégzését (amelyeket az Európai Parlament kért az említett területeken).

A Bizottság megtudja esetleg erősíteni, hogy a kért vizsgálatok eredményei már rendelkezésre állnak? Fontolóra veszi-e a Bizottság a szabályok újraértékelését, tekintettel a számos tagállamban tapasztalt problémákra? (például azon állítások vonatkozásában, amely szerint a Franciaországban forgalomban lévő 6,5 millió biometrikus útlevélből 500 000–1 000 000 hamis, mivel hamis dokumentumok alapján jutottak hozzájuk; vagy a Roermond (Hollandia) önkormányzata által végzett vizsgálat vonatkozásában, amely szerint a 448 vizsgált eset 21%-ában a felvett ujjlenyomatok nem ellenőrizhetőek, tehát használhatatlanok).

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2012. március 14.Jogi nyilatkozat