Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000101/2012

Texte depuse :

O-000101/2012 (B7-0118/2012)

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 19
CRE 13/06/2012 - 19

Voturi :

OJ 14/06/2012 - 92

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
18 aprilie 2012
O-000101/2012
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Philippe Juvin, Thomas Ulmer, în numele Grupului PPE
Linda McAvan, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE
Margrete Auken, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR
Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL
Oreste Rossi, în numele Grupului EFD

 Subiect: Implanturile mamare din silicon gel defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP - revizuirea legislației UE privind dispozitivele medicale
 Răspuns 

Având în vedere intenția Comisiei de a revizui cadrul juridic referitor la dispozitivele medicale, cum va aborda Comisia eventualele neajunsuri din cadrul legislației actuale pentru a evita pe viitor astfel de cazuri legate de implanturile mamare, ca cel recent, care nu a respectat standardele de calitate stabilite?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 19 aprilie 2012Notă juridică