Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000110/2012

Texte depuse :

O-000110/2012 (B7-0117/2012)

Dezbateri :

PV 13/06/2012 - 15
CRE 13/06/2012 - 15

Voturi :

OJ 14/06/2012 - 91

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
7 mai 2012
O-000110/2012
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisia pentru afaceri juridice

 Subiect: Viitorul dreptului european al societăților comerciale
 Răspuns 

Comisia pentru afaceri juridice salută consultarea lansată de Comisie cu privire la viitorul dreptului european al societăților comerciale și intenția sa de a anunța o serie de inițiative în continuarea acesteia, în a doua jumătate a anului 2012. Dreptul european al societăților este esențial pentru funcționarea eficientă a pieței unice, iar Uniunea Europeană are nevoie de un cadru legislativ pentru societățile comerciale care să fie adaptat la tendințele actuale, precum dimensiunea transfrontalieră din ce în ce mai pregnantă, dezvoltarea unor noi modele de afaceri și schimbările din mediul economic.

1. Deși consultarea nu a fost încă evaluată, are Comisia deja o idee cu privire la formele și instrumentele juridice pe care le va propune pentru dreptul societăților comerciale, guvernanța corporatistă și responsabilitatea socială a companiilor, ca reacție la schimbările din mediul economic? Dispune deja Comisia de o primă estimare cu privire la cronologia și ordinea priorităților pe care este dispusă să o atribuie fiecărei inițiative?

2. Cum intenționează Comisia să depășească dificultățile cu care s-au confruntat inițiativele cele mai recente în domeniul dreptului european al societăților comerciale?

3. Când și cum își propune Comisia să prezinte propunerile îndelung așteptate, cum ar fi cele pentru o a 14-a Directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului social sau pentru un statul al societății mutuale europene?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 9 mai 2012Notă juridică