Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
26. kesäkuuta 2012
O-000137/2012
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sylvie Guillaume, Ioan Enciu, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, Robert Goebbels, Iliana Malinova Iotova, S&D-ryhmän puolesta

 Aihe: Schengen - laittomat rajatarkastukset sisärajoilla

Vapaa liikkuvuus kuuluu Euroopan unionin perusperiaatteisiin, ja mahdollisuus liikkua EU:n alueella ilman sisärajoilla tehtäviä rajatarkastuksia on yksi EU:n parhaista saavutuksista.

Alue, jonka sisärajoilla ei tehdä tarkastuksia ja johon sisältyy kansalaisten, työntekijöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus, on olennaisen tärkeä sisämarkkinoiden onnistumiselle sekä Euroopan jatkuville pyrkimyksille vauhdittaa talouskasvua.

Tarjotakseen pohjan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käytävälle säännölliselle keskustelulle ja auttaakseen lujittamaan poliittista ohjausta ja yhteistyötä Schengen-alueella komissio julkaisi hiljattain ensimmäisen kaksi kertaa vuodessa julkaistavan kertomuksen Schengen-alueen toiminnasta. Valitettavasti Schengenin säännöstöön kohdistuu edelleen monia haasteita kaikissa jäisenvaltioissa.

Erityisesti on valitettu sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista. Tällä kertaa valitukset (ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot) koskevat tarkastuksia, joita Saksan viranomaiset tekevät järjestelmällisesti tšekkiläisiin linja-autoihin raja-alueiden läheisyydessä. Helmikuussa 2012 esiteltyjen tilastojen mukaan Saksaan matkaavista linja-autoista tarkastetaan noin 55,3 prosenttia.

Alankomaalainen tuomioistuin päätti 11. toukokuuta 2012, että Alankomaiden viranomaisten 1. kesäkuuta 2011 lähtien "Mobiel Toezicht Veiligheid" -järjestelyn nojalla tekemillä tarkastuksilla, joiden oikeusperusta on vuoden 2000 "Vreemdelingenbesluit"-päätöksen 4 artiklan 17 kohdan a alakohta, on sama vaikutus kuin rajatarkastuksilla ja että ne ovat selvästi Schengenin säännöstön määräysten, erityisesti Schengenin rajasäännöstön 20 ja 21 artiklan, vastaisia.

Onko komissio tietoinen näistä seikoista? Aikooko komissio aloittaa SEUT-sopimuksen 258 artiklan nojalla rikkomusmenettelyn niitä valtioita vastaan, jotka rikkovat selvästi Schengenin säännöstön määräyksiä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2012Oikeudellinen huomautus