Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000143/2012

Ingivna texter :

O-000143/2012 (B7-0359/2012)

Debatter :

PV 11/09/2012 - 22
CRE 11/09/2012 - 22

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 juni 2012
O-000143/2012
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Luis Manuel Capoulas Santos, för S&D-gruppen

 Angående: Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn
 Svar 

I Europa finns det tre huvudsakliga sätt att producera sötningsmedel: betsocker, rörsocker och isoglukos. Industrin har genomgått avsevärda förändringar sedan reformen av sockerordningen 2006.

Den mekanism som säkerställde att sockerrörsraffinaderierna hade tillgång till en miniminivå av råvaror togs bort under de gällande förordningarna eftersom man trodde att sockerrörsimporten från prioriterade leverantörsländer skulle fördubblas. Så har dock inte skett och sockerrörsraffinaderierna har nu svårt att få tag på tillräckliga mängder råvaror.

Sockerbets- och isoglukossektorerna har däremot ett kvotsystem som ger dem tillgång till en rättsligt fastställd minimivolym av råvaror.

Kan kommissionen förklara hur den hanterar balansen i sockersektorn i dagsläget? Hur kommer kommissionen att se till att de tre produktionssätten kan konkurrera på rättvisa villkor och att en verklig balans upprätthålls för alla sektorer?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 juni 2012Rättsligt meddelande