Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000067/2013

Indgivne tekster :

O-000067/2013 (B7-0501/2013)

Forhandlinger :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. juni 2013
O-000067/2013
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Juan Fernando López Aguilar, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 Om: Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU, gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske model for informationsudveksling (EIXM)
 Svar 

Stockholmprogrammet og strategien for EU’s indre sikkerhed kræver større sammenhæng og konsolidering for de eksisterende EU-instrumenter og -værktøjer til udveksling af grænseoverskridende retshåndhævelsesoplysninger, herunder den såkaldte Prümafgørelse. Kommissionen vedtog den 7. december 2012 to meddelelser vedrørende dette emne.

1. I betragtning af at Prümafgørelsen er blevet vedtaget under den tidligere søjle 3 og der mangler passende demokratisk tilsyn og kontrol af dens gennemførelse på EU-niveau, kan Kommissionen så oplyse, hvornår den planlægger at fremsætte et lovgivningsforslag om at bringe Prümafgørelsen ind under Lissabontraktatens retlige rammer?

2. Er Kommissionen enig i, at der bør tages hul på en politisk debat om, hvordan de eksisterende instrumenter, kanaler og værktøjer til udveksling af retshåndhævelsesoplysninger bedst udvikles og optimeres, mens grundlæggende rettigheder og databeskyttelse stadig respekteres fuldt ud?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 17. juni 2013Juridisk meddelelse