Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000079/2016

Teksty złożone :

O-000079/2016 (B8-0705/2016)

Debaty :

PV 08/06/2016 - 26
CRE 08/06/2016 - 26

Głosowanie :

PV 09/06/2016 - 4.6

Teksty przyjęte :


Interpelacje
17 maja 2016
O-000079/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Pavel Svoboda, Heidi Hautala, w imieniu Komisji Prawna

 Przedmiot: Rozporządzenie w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej
 Odpowiedź 

W swojej rezolucji z dnia 15 stycznia 2013 r. na mocy art. 225 TFUE Parlament wezwał do przyjęcia rozporządzenia w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji zgodnie z art. 298 TFUE. Jednak chociaż na posiedzeniu plenarnym projekt rezolucji został przyjęty przytłaczającą większością głosów (572 za, 16 przeciw, 12 wstrzymujących się), to Komisja nie przedstawiła żadnego wniosku. Dlatego też, aby pokazać, że takie rozporządzenie byłoby przydatne i możliwe do wcielenia w życie, Komisja Prawna powołała nową grupę roboczą, która sporządziła konkretny projekt rozporządzenia, a tekst ten został zatwierdzony przez komisję i załączony do rezolucji towarzyszącej niniejszemu pytaniu. Celem projektu rozporządzenia nie jest zastąpienie obowiązującego prawodawstwa UE, lecz uzupełnienie istniejących braków oraz zwiększenie jasności i spójności interpretacji obowiązujących przepisów, co byłoby korzystne dla obywateli i przedsiębiorstw oraz administracji i jej urzędników.

Czy Komisja przeanalizowała projekt rozporządzenia i czy może się wypowiedzieć na temat jego treści? Co przeszkodziło Komisji w przedstawieniu wniosku takiego jak ww. projekt rozporządzenia i kiedy będzie można się spodziewać przedstawienia takiego wniosku?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 17 czerwca 2016Informacja prawna