Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000009/2018

Teksty złożone :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Debaty :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
31 stycznia 2018
O-000009/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Liczba przypadków braku zdecydowania co do szczepień oraz rezygnowania ze szczepień w Europie
 Odpowiedź 

Szczepienia są niewątpliwie jednym z najbardziej opłacalnych dostępnych środków w zakresie zdrowia publicznego. Powszechne szczepienia doprowadziły do wyeliminowania ospy wietrznej oraz do całkowitego zaniku zachorowań na porażenie dziecięce w Europie. Wszystkie państwa członkowskie UE zalecają szczepienia przeciwko poważnym, a czasem wręcz zagrażającym życiu chorobom. Jednak niektóre szczepionki są wciąż niedostatecznie doceniane i zbyt rzadko stosowane. Pomimo ich wpływu na zdrowie publiczne, a być może właśnie dlatego, coraz więcej rodziców i pacjentów decyduje się na opóźnienie szczepienia lub odmawia szczepienia. Szeroko rozpowszechnione niezdecydowanie co do szczepień stało się niepokojącym zjawiskiem ze względu na szereg skutków zdrowotnych w państwach członkowskich. Nowe dane epidemiologiczne dotyczące stanu szczepień w państwach członkowskich wskazują na znaczny spadek stosowania szczepionek.

W związku z powyższym:

– Jak Komisja zamierza zareagować na opór wobec szczepień?

– W jaki sposób Komisja zamierza zadbać o to, by powstał kompleksowy plan działania UE dotyczący społecznego problemu braku zdecydowania co do szczepień?

– Jakie konkretne działania planuje Komisja, aby ułatwić bardziej jednolity kalendarz szczepień w całej UE?

– Jak Komisja zamierza zaradzić rozpowszechnianiu niepewnych, mylących i nienaukowych informacji o szczepieniach oraz kontynuować kampanie informacyjne służące pogłębieniu wiedzy na temat szczepionek i zwiększeniu wyszczepialności?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018Informacja prawna