Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 lipca 2004 r. - StrasburgWersja ostateczna

7. Wybór Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący senior ogłosił, że otrzymał, zgodnie z art.12 Regulaminu, następujące kandydatury: José Borrell Fontelles, Bronisław Geremek i Francis Wurtz.

Po przypomnieniu przepisów art. 13 ust.1 Regulaminu, Przewodniczący senior przystąpił do losowego wyboru ośmiu członków komisji skrutacyjnej.

Wyznaczeni zostali: Patrick Louis, István Pálfi, Justas Vincas Paleckis, Josu Ortuondo Larrea, Janusz Onyszkiewicz, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella i Lapo Pistelli.

W krótkich przemówieniach Josep Borrell Fontelles, Bronisław Geremek i Francis Wurtz przedstawili swoje kandydatury.

Przewodniczący senior zapoznał Zgromadzenie z procedurą głosowania.

Następnie przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:05 i wznowione o 11:50.)

Przewodniczący senior ogłosił wyniki głosowania

- liczba głosujących

   700

- głosy nieważne   

   53

- oddane głosy

   647

- większość absolutna

   324

(Lista uczestników głosowania jest załączona do niniejszego protokołu.)

Wyniki głosowania:

- Josep Borrell Fontelles:

388 głosów

- Bronisław Geremek:

208 głosów

- Francis Wurtz:

51 głosów

Przewodniczący senior ogłosił José Borrella Fontelles'a, który otrzymał absolutną większość oddanych głosów, Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz pogratulował mu wyboru.

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

W następstwie swego wyboru Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie, w którym oddał cześć swemu poprzednikowi Patowi Coksowi, powitał szczególnie posłów z nowych Państw Członkowkich oraz określił najważniejsze kierunki swojego programu.

Głos zabrali: Romano Prodi (Przewodniczący Komisji), Hans-Gert Poettering, w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Graham R. Watson, w imieniu grupy ADLE, Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL, Cristiana Muscardini, w imieniu grupy UEN, i Bruno Gollnisch, niezrzeszony.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2005Informacja prawna