Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2556(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0161/2004

Forhandlinger :

PV 17/11/2004 - 3

Afstemninger :

PV 17/11/2004 - 5.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2004)0062

Protokol
Onsdag den 17. november 2004 - StrasbourgEndelig udgave

3. Det Europæiske Råd den 4.-5. november 2004 (forhandling)

Beretning fra Det Europæiske Råd og redegørelse fra Kommissionen: Det Europæiske Råds møde (Bruxelles, den 4.-5. november 2004)

Jan Peter Balkenende (formand for Rådet) forelagde beretningen og Poul Nielson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Jaime Mayor Oreja for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Alexander Nuno Alvaro for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Ryszard Czarnecki løsgænger, Camiel Eurlings og Harlem Désir.

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS
næstformand

Talere: Sophia in 't Veld, Jillian Evans, Miguel Portas, Roger Knapman, Seán Ó Neachtain, Ashley Mote, Ria Oomen-Ruijten, Magda Kósáné Kovács, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Giusto Catania, Maciej Marian Giertych, Irena Belohorská, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pasqualina Napoletano, Luciana Sbarbati, Mario Borghezio, Koenraad Dillen, Alojz Peterle, Ieke van den Burg, Grażyna Staniszewska, Alexander Radwan, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert og Malcolm Harbour.

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

Talere: Martine Roure, Nicholson of Winterbourne, Othmar Karas, Véronique De Keyser, Tunne Kelam, Genowefa Grabowska, Jerzy Buzek, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Carlos Coelho, Csaba Őry, Jan Peter Balkenende og Poul Nielson.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, om mødet i Det Europæiske Råd (Bruxelles, 4.-5. november 2004) (B6-0153/2004),

- Martin Schulz og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, om resultatet af Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004 (B6-0154/2004),

- Alexander Nuno Alvaro for ALDE-Gruppen, om Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 4.-5. november 2004 (B6-0157/2004)

- Hans-Gert Poettering, João de Deus Pinheiro, José Albino Silva Peneda, Ville Itälä, Jaime Mayor Oreja og Marianne Thyssen for PPE-DE-Gruppen, om resultaterne af Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 4.-5. november 2004 (B6-0158/2004)

- Monica Frassoni og Daniel Marc Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, om resultatet af Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004 (B6-0159/2004)

- Cristiana Muscardini og Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, om resultatet af Det Europæiske Råds møde den 4.-5. november 2004 (B6-0161/2004)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 17.11.2004

Seneste opdatering: 12. juli 2005Juridisk meddelelse