Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0067/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0067/2004

Συζήτηση :

PV 14/12/2004 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2004 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2004)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2004 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) [2004/2221(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0067/2004)

Ο Giusto Catania παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Frederika Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Charlotte Cederschiöld, Erik Meijer, Hélène Goudin, Carlos Coelho, Maria Carlshamre και Eva-Britt Svensson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2004.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου