Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0067/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0067/2004

Συζήτηση :

PV 14/12/2004 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2004 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2004)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.6. Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) [2004/2221(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0067/2004).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2004)0101)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου