Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0070/2005

Συζήτηση :

PV 26/01/2005 - 8

Ψηφοφορία :

PV 27/01/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2005 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8. Ολοκαύτωμα, αντισημιτισμός και ρατσισμός (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Martin Schulz και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς το Συμβούλιο, για την επέτειο σχετικά με το Άουσβιτς (B6-0003/2005)

Προφορική ερώτηση που υποβάλλουν οι Martin Schulz και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, προς την Επιτροπή, για την επέτειο σχετικά με το Άουσβιτς (B6-0004/2005)

Ο Martin Schulz αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Nicolas Schmit (Πρόεδρος του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B6-0003/2005.

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B6-0004/2005.

Παρεμβαίνουν οι Ewa Klamt, Glyn Ford, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Giusto Catania, Bogdan Pęk και Cristiana Muscardini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz επί προσωπικού θέματος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit και Franco Frattini.

Προτάσεις ψηφίσματος που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, προς περάτωση της συζήτησης:

- Martin Schulz, Glyn Ford και Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον αντισημιτισμό (B6-0069/2005);

- Daniel Marc Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, on Racism and anti-Semitism (B6-0070/2005);

- Graham Watson και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη διατήρηση της μνήμης του ολοκαυτώματος, τον αντισημιτισμό και το ρατσισμό (B6-0073/2005);

- Francis Wurtz, Marco Rizzo, Miguel Portas, André Brie και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, on racism and anti-semitism (B6-0074/2005);

- Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον αντισημιτισμό (B6-0076/2005

- Romano Maria La Russa, Inese Vaidere, Roberta Angelilli και Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, on anti-semitism and racism (B6-0077/2005

- Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Γεώργιος Καρατζαφέρης και Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με τον αντισημιτισμό και το ρατσισμό (B6-0079/2005).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.01.2005

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου