Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0079/2005

Arutelud :

PV 26/01/2005 - 8

Hääletused :

PV 27/01/2005 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 27. jaanuar 2005 - BrüsselLõplik väljaanne

6.5. Holokaust, antisemitism ja rassism (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 ja B6-0079/2005.

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa 1, punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0069/2005/rév.

(asendades B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 ja B6-0079/2005):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope ja Patrick Gaubert fraktsiooni PPE-DE nimel
Martin Schulz, Glyn Ford ja Martine Roure fraktsiooni PSE nimel
Sarah Ludford, Graham Watson ja Alexander Nuno Alvaro fraktsiooni ALDE nimel
Daniel Marc Cohn-Bendit ja Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel
Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0018).

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

- Bogusław Sonik fraktsiooni PPE-DE nimel tegi suulised muudatusettepanekud põhjendusele A ja lõike 5 teisele taandele;

- Sarah Ludford suuliste muudatusettepanekute kohta;

- Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel tegi suulise muudatusettepaneku põhjendusele A;

- Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel toetas Martin Schulzi suulist muudatusettepanekut;

- Sarah Ludford suuliste muudatusettepanekute hääletuskorra kohta;

- Daniel Marc Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel fraktsioonide PSE ja UEN suuliste muudatusettepanekute kohta;

- Martin Schulz hääletuskorra kohta;

- Johannes Voggenhuber, kes toetas Martin Schulzi suulist muudatusettepanekut, rõhutas ka Austria vastutust;

- Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel ja Sarah Ludford Daniel Marc Cohn-Benditi sõnavõtu kohta;

- Hannes Swoboda täpsustas Martin Schulzi suulise muudatusettepaneku tähendust;

- Vytautas Landsbergis esitas suulise muudatusettepaneku põhjendusele A;

- Cristiana Muscardini Daniel Marc Cohn-Benditi sõnavõtu ja suuliste muudatusettepanekute hääletuskorra kohta.

Viimane päevakajastamine: 9. juuli 2005Õigusalane teave