Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2004/0194(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0132/2005

Teksty złożone :

A6-0132/2005

Debaty :

PV 25/05/2005 - 17

Głosowanie :

PV 26/05/2005 - 8.13

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0199

Protokół
Środa, 25 maja 2005 r. - BrukselaWersja ostateczna

17. Zmiany programów działań w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2001/51/WE ustanawiającą program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 848/2004/WE ustanawiającą program działań Wspólnoty w celu promowania organizacji działających na szczeblu europejskim w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet [COM(2004)0551 - C6-0107/2004 - 2004/0194(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0132/2005)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lydia Schenardi niezrzeszona, Godfrey Bloom i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 26.05.2005.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:05 i wznowione o 21:5 .)

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2005Informacja prawna