Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0296(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0152/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0152/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2005 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0188

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Μάϊος 2005 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.1. Tριμηνιαίοι μη χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί ανά θεσμικό τομέα ***II (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (15235/1/2004 - C6-0091/2005 - 2003/0296(COD)) - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0152/2005)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Astrid Lulling προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P6_TA(2005)0188)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτέμβριος 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου