Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0069(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0160/2005

Keskustelut :

PV 07/06/2005 - 5

Äänestykset :

PV 07/06/2005 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0217

Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2005 - StrasbourgLopullinen painos

5. EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma (keskustelu)

EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle EU:n terrorismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta [2004/2214(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrori-iskujen ehkäisemisestä, niihin varautumisesta ja niihin reagoimisesta [2005/2043(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Kriittisten infrastruktuurien suojaaminen osana terrorismin torjuntaa

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle kriittisten infrastruktuurien suojaamisesta osana terrorismin torjuntaa [2005/2044(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Terrorismin rahoituksen vastaiset toimet

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismin rahoituksen vastaisista toimista [2005/2065(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Tietojen ja tiedustelutietojen vaihto vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta *

Mietintö: Ruotsin kuningaskunnan ehdotus puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä erityisesti vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta [10215/2004 - C6-0153/2004 - 2004/0812(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto *

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismirikoksia koskevasta tiedonvaihdosta ja yhteistyöstä [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Terrorismirikoksiin liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle terrorismirikoksiin liittyvästä tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä [2005/2046(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Tietojen säilyttäminen rikosten, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi *

Mietintö: Ranskan tasavallan, Irlannin, Ruotsin kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotus neuvoston puitepäätökseksi yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi [8958/2004 - C6-0198/2004 - 2004/0813(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorismi

Suullinen kysymys: Karl-Heinz Florenz ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan unionin kyky vastata bioterrorismin aiheuttamiin kansanterveydellisiin uhkiin (B6-0243/2005)

Suullinen kysymys: Karl-Heinz Florenz ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin kyky vastata bioterrorismin aiheuttamiin kansanterveydellisiin uhkiin (B6-0244/2005)

Rosa Díez González esitteli laatimansa mietinnön (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja esitteli laatimansa mietinnön (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis esitteli laatimansa mietinnön (A6-0161/2005).

Mario Borghezio esitteli laatimansa mietinnön (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne esitteli mietintönsä (A6-0162/2005, A6-0160/2005 ja A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro esitteli laatimansa mietinnön (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz esitteli suulliset kysymykset (B6-0243/2005 ja B6-0244/2005).

Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jaime Mayor Oreja (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0160/2005) ja Angelika Niebler (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0174/2005).

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta, Johannes Voggenhuber Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton James Hugh Allister, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Carlos Coelho.

Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

Puheenvuorot: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Franco Frattini.

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.10, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.11, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.12, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.13, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.6, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.7, istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.14 ja istunnon pöytäkirja 7.6.2005, kohta 6.8.

Päivitetty viimeksi: 7. heinäkuuta 2005Oikeudellinen huomautus