Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0069(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0160/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0160/2005

Συζήτηση :

PV 07/06/2005 - 5

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2005 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0217

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.7. Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2005)0217)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0217)

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου