Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0382/2005

Συζήτηση :

PV 09/06/2005 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2005 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2005 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16.3. Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0360/2005, B6-0364/2005, B6-0369/2005, B6-0375/2005, B6-0378/2005, B6-0379/2005 και B6-0382/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες για την ψηφοφορία: Παράρτημα I, σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0360/2005

(αντικαθιστά τιςB6-0360/2005, B6-0364/2005, B6-0369/2005, B6-0375/2005, B6-0378/2005, B6-0379/2005 και B6-0382/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie Anne Isler Béguin και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM

Anna Elzbieta Fotyga και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0243)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου