Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0169(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0217/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasovanie :

PV 06/07/2005 - 4.9
PV 06/07/2005 - 4.10

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0282

Zápisnica
Streda, 6. júla 2005 - ŠtrasburgFinálna verzia

4.9. Európsky sociálny fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (COM(2004)0493 - C6-0090/2004 - 2004/0165(COD)) - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Výsledok hlasovania: príloha 1, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2005)0281)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2005)0281)

°
° ° °

Vystúpili: Rosa Miguélez Ramos, ktorá požiadala, aby sa v tomto štádiu hlasovalo o správe David Casa (A6-0217/2005) s cieľom spojiť hlasovanie o štrukturálnych fondoch do jedného celku (predseda vyhovel žiadosti).

Posledná úprava: 20. februára 2006Právne oznámenie