Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2576(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0502/2005

Debatten :

PV 28/09/2005 - 3

Stemmingen :

PV 28/09/2005 - 5.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0350

Notulen
Woensdag 28 september 2005 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Start van de onderhandelingen met Turkije - Aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding *** (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Start van de onderhandelingen met Turkije

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van het aanvullend protocol bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie (9617/2005 - COM(2005)0191 - C6-0194/2005 - 2005/0091(AVC)) - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0241/2005)

Douglas Alexander (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Elmar Brok licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie (die meerdere malen geïnterrumpeerd wordt door Werner Langen), Emma Bonino, namens de ALDE-Fractie, Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Elmar Brok, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker, Philippe de Villiers, eveneens over die woorden, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Roger Knapman, namens de IND/DEM-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Camiel Eurlings, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Joost Lagendijk, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Marielle De Sarnez, Cem Özdemir, Vittorio Agnoletto en Georgios Karatzaferis.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sebastiano (Nello) Musumeci, Hans-Peter Martin, Renate Sommer, Véronique De Keyser, Silvana Koch-Mehrin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Andreas Mölzer, Jacques Toubon, Michel Rocard, Karin Riis-Jørgensen, Francesco Enrico Speroni, Roger Helmer, Geoffrey Van Orden, Vural Öger, Marios Matsakis, Philippe de Villiers, Ville Itälä, Emine Bozkurt, Karin Resetarits, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Ursula Stenzel, Libor Rouček, Zbigniew Zaleski, Nicola Zingaretti, György Schöpflin, Douglas Alexander en Olli Rehn.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Daniel Marc Cohn-Bendit, en Werner Langen, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Martin Schulz.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over het begin van de onderhandelingen met Turkije (B6-0484/2005),

- Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, over de opening van de onderhandelingen met Turkije (B6-0487/2005),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over het starten van toetredingsonderhandelingen met Turkije (B6-0496/2005),

- Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, over de opening van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (B6-0498/2005),

- Francis Wurtz, André Brie, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca en Jonas Sjöstedt, namens de GUE/NGL-Fractie, over de opening van de onderhandelingen met Turkije (B6-0502/2005),

- Elmar Brok, João de Deus Pinheiro en Camiel Eurlings, namens de PPE-DE-Fractie, over de start van de onderhandelingen met Turkije (B6-0505/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 28.09.2005 en punt 5.2 van de notulen van 28.09.2005.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 28 april 2006Juridische mededeling