Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2576(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0498/2005

Rozpravy :

PV 28/09/2005 - 3

Hlasovanie :

PV 28/09/2005 - 5.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0350

Zápisnica
Streda, 28. septembra 2005 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Otvorenie rokovaní s Tureckom - Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom po rozšírení *** (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Otvorenie rokovaní s Tureckom

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom na základe rozšírenia Európskej únie (9617/2005 - COM(2005)0191 - C6-0194/2005 - 2005/0091(AVC)) - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0241/2005)

Douglas Alexander (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Elmar Brok uviedol odporúčanie.

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE (ktorého počas vystúpenia viackrát bez mikrofónu prerušil Werner Langen), Emma Bonino za skupinu ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Elmar Brok s osobným vyhlásením k tomuto vystúpeniu, Philippe de Villiers tiež k tomuto vystúpeniu, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Roger Knapman za skupinu IND/DEM, Konrad Szymański za skupinu UEN, Philip Claeys nezávislý poslanec, Camiel Eurlings, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Joost Lagendijk, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Marielle De Sarnez, Cem Özdemir, Vittorio Agnoletto a Georgios Karatzaferis.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sebastiano (Nello) Musumeci, Hans-Peter Martin, Renate Sommer, Véronique De Keyser, Silvana Koch-Mehrin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Andreas Mölzer, Jacques Toubon, Michel Rocard, Karin Riis-Jørgensen, Francesco Enrico Speroni, Roger Helmer, Geoffrey Van Orden, Vural Öger, Marios Matsakis, Philippe de Villiers, Ville Itälä, Emine Bozkurt, Karin Resetarits, Françoise Grossetête, Stavros Lambrinidis, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Ursula Stenzel, Libor Rouček, Zbigniew Zaleski, Nicola Zingaretti, György Schöpflin, Douglas Alexander a Olli Rehn.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt s osobným vyhlásením k vystúpeniu, ktoré predniesol Daniel Marc Cohn-Bendit, a Werner Langen s osobným vyhlásením k vystúpeniu Martina Schulza.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0484/2005),

- Andrew Duff za skupinu ALDE o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0487/2005),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma a Hannes Swoboda za skupinu PSE o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0496/2005),

- Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0498/2005),

- Francis Wurtz, André Brie, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca a Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0502/2005),

- Elmar Brok, João de Deus Pinheiro a Camiel Eurlings za skupinu PPE-DE o otvorení rokovaní s Tureckom (B6-0505/2005).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 28.09.2005 a bod 5.2 zápisnice zo dňa 28.09.2005.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

Posledná úprava: 5. mája 2006Právne oznámenie