Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0624/2005

Debatter :

PV 30/11/2005 - 10

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.16

Antagna texter :

P6_TA(2005)0461

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2005 - BrysselSlutlig utgåva

10. Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Världshandelsorganisationens ministerkonferens (Hongkong den 13-18 december 2005)

Ian Pearson (rådets tjänstgörande ordförande) och Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

Talare: Harlem Désir för PSE-gruppen, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna och Glenys Kinnock.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

Talare: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson och Peter Mandelson.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Harlem Désir och Erika Mann för PSE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0619/2005),

- Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens och Paul Rübig för PPE-DE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0620/2005),

- Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0621/2005),

- Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0623/2005),

-Sajjad Karim för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s ministerkonferens (B6-0624/2005),

- Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0628/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 01.12.2005.

Senaste uppdatering: 25 april 2006Rättsligt meddelande