Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2658(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0650/2005

Συζήτηση :

PV 14/12/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2005 - 5.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0529

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2005 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.20. Υποτιθέμενη χρήση ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για την παράνομη μεταφορά και κράτηση φυλακισμένων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0649/2005, B6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005, B6-0656/2005 και B6-0672/2005

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0649/2005

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0650/2005

(αντικαθιστά τιςB6-0650/2005, B6-0651/2005, B6-0654/2005 και B6-0672/2005):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Martine Roure και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Francis Wurtz, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2005)0530)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 9, η οποία κρατείται, και στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ, η οποία δεν κρατείται.

- Ο Robert Evans εισάγει γλωσσική διευκρίνιση στο αγγλικό κείμενο.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0656/2005 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαΐου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου