Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2663(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0027/2006

Ingediende teksten :

B6-0027/2006

Debatten :

PV 16/01/2006 - 18
CRE 16/01/2006 - 18

Stemmingen :

PV 18/01/2006 - 4.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0019

Notulen
Maandag 16 januari 2006 - StraatsburgDefinitieve uitgave

18. Klimaatverandering (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Klimaatverandering

Stavros Dimas (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Edite Estrela, Carl Schlyter en Stavros Dimas.

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola en Anders Wijkman, namens de PPE-DE-Fractie, Guido Sacconi, Dorette Corbey en Edite Estrela, namens de PSE-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Kartika Tamara Liotard, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Dimitrios Papadimoulis, Jonas Sjöstedt, Paul Verges, Ilda Figueiredo en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, over klimaatverandering (B6-0027/2006)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.11 van de notulen van 18.01.2006.

Laatst bijgewerkt op: 14 juni 2006Juridische mededeling