Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0135/2006

Συζήτηση :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

15.2.  Γκουαντάμο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0112/2006, B6-0117/2006, B6-0118/2006, B6-0127/2006 και B6-0135/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0112/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0112/2006, B6-0117/2006, B6-0118/2006, B6-0127/2006 και B6-0135/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Simon Coveney, Bernd Posselt και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Martine Roure και Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sarah Ludford, Cecilia Malmström και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, André Brie, Marco Rizzo και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0070)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Σεπτεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου