Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2175(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0049/2006

Ingivna texter :

A6-0049/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 16
CRE 14/03/2006 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0083

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om utvärderingen av den europeiska arresteringsordern [2005/2175(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adeline Hazan (A6-0049/2006)

Adeline Hazan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karin Gastinger (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Panayiotis Demetriou för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Koenraad Dillen, grupplös, Jaime Mayor Oreja, Stavros Lambrinidis, Sarah Ludford och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Ashley Mote, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Ioannis Varvitsiotis, Karin Gastinger och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 15.03.2006.

Senaste uppdatering: 22 september 2006Rättsligt meddelande