Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0028/2006

Ingivna texter :

A6-0028/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 19
CRE 14/03/2006 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0089

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

(Sammanträdet avbröts kl. 19.50 och återupptogs kl. 21.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Miroslav OUZKÝ
Vice talman

19. Socialt skydd och social integration (debatt)
CRE

Betänkande om socialt skydd och social integration [2005/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Edit Bauer (A6-0028/2006)

Edit Bauer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Věra Flasarová (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Jan Tadeusz Masiel, grupplös, Tomáš Zatloukal, Karin Jöns, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Zita Gurmai, Aloyzas Sakalas och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.9 i protokollet av den 15.03.2006.

Senaste uppdatering: 22 september 2006Rättsligt meddelande