Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0090(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0057/2006

Ingivna texter :

A6-0057/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Röstförklaringar
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

21. Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Talare: Dalia Grybauskaitė (ledamot av kommissionen).

Ingeborg Gräßle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Borut Pahor (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Simon Busuttil för PPE-DE-gruppen, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Kyösti Virrankoski för ALDE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, José Javier Pomés Ruiz, Vladimír Maňka, Herbert Bösch och Szabolcs Fazakas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 15.03.2006.

Senaste uppdatering: 22 september 2006Rättsligt meddelande