Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2514(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0149/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 19
CRE 13/03/2006 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.7
CRE 15/03/2006 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0087

Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.7. Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 och B6-0165/2004

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0149/2006

(ersätter B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 och B6-0165/2004):

inlämnat av följande ledamöter:

Eija-Riitta Korhola och Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-DE-gruppen
Pierre Schapira och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen
Thierry Cornillet och Fiona Hall för ALDE-gruppen
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen
Francis Wurtz och Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen
Cristiana Muscardini för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0087)

Inlägg om omröstningen:

- Eija-Riitta Korhola lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket beaktades.

Senaste uppdatering: 22 september 2006Rättsligt meddelande