Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2006. gada 16. marta - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ECON

atzinums

ITRE

- Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 – 2006/0025(COD)). Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai

TRAN

atzinums

LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai (Euratom), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

EMPL

atzinums

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr 1785/2003 attiecībā uz rīsu importēšanas režīmu (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

AGRI

atzinums

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu Iestāžu nolīgumā (2002. gada 7. novembris) starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina Iestāžu nolīgumu (1999. gada 6. maijs) par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

atzinums

REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 06/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

2. Deputāti

2.1. Ierosinātie Reglamenta grozījumi (202. pants)

Gargani Giuseppe - Eiropas Parlamenta reglamenta grozījumu priekšlikums -201. panta grozīšana
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 27. septembraJuridisks paziņojums