Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2192(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0149/2006

Forhandlinger :

PV 18/05/2006 - 4
CRE 18/05/2006 - 4

Afstemninger :

PV 18/05/2006 - 5.10
CRE 18/05/2006 - 5.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0224

Protokol
Torsdag den 18. maj 2006 - StrasbourgEndelig udgave

4. Naturkatastrofer - landsbrugsmæssige aspekter - Naturkatastrofer - regionaludviklingsmæssige aspekter - Naturkatastrofer - miljømæssige aspekter - Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) - landsbrugsmæssige aspekter [2005/2195(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0152/2006)

Betænkning: Naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) - regionaludviklingsmæssige aspekter [2005/2193(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Gerardo Galeote (A6-0147/2006)

Betænkning: Naturkatastrofer (brande, tørker og oversvømmelser) - miljømæssige aspekter [2005/2192(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Edite Estrela (A6-0149/2006)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [KOM(2005)0108 - C6-0093/2005 - 2005/0033(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rolf Berend (A6-0123/2006)

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Luis Manuel Capoulas Santos forelagde sin betænkning (A6-0152/2006).

Gerardo Galeote forelagde sin betænkning (A6-0147/2006).

Edite Estrela forelagde sin betænkning (A6-0149/2006).

Rolf Berend forelagde sin betænkning (A6-0123/2006).

Talere: László Surján (ordfører for udtalelse fra BUDG) (A6-0123/2006), Jutta D. Haug (ordfører for udtalelse fra ENVI) (A6-0123/2006), Duarte Freitas for PPE-DE-Gruppen, Jamila Madeira for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski for IND/DEM-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Alojz Peterle, Iratxe García Pérez og Vittorio Prodi.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 18.05.2006, punkt 5.9 i protokollen af 18.05.2006, punkt 5.10 i protokollen af 18.05.2006 og punkt 5.4 i protokollen af 18.05.2006.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

Seneste opdatering: 21. juni 2006Juridisk meddelelse