Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0298/2006

Debatter :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Omröstningar :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Antagna texter :

P6_TA(2006)0254

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.10. Situationen för fångar i Guantánamo (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0297/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 och B6-0300/2006

Debatten hölls den 31.05.2006 (punkt 12 i protokollet av den 31.05.2006).

Omröstningen hade skjutits upp den 01.06.2006 (punkt 7.10 i protokollet av den 01.06.2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0295/2006

(ersätter B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 och B6-0300/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Simon Coveney och Elmar Brok för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Erika Mann, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Arlene McCarthy och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen,

Elizabeth Lynne och Sarah Ludford för ALDE-gruppen,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg, Angelika Beer, Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,

André Brie, Giusto Catania, Willy Meyer Pleite och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0254)

(Resolutionsförslag B6-0297/2006 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa ett skäl Ba, vilket beaktades.

- Edith Mastenbroek yttrade sig om arbetsplanen.

Senaste uppdatering: 27 november 2006Rättsligt meddelande