Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Frågestund (frågor till kommissionen)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0224/2006).

Första delen

Fråga 45 (Carl Schlyter): EBRD:s finansiering av Sakhalin II-projektet  (H-0433/06).

Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Carl Schlyter och Marie Anne Isler Béguin.

Fråga 46 (Michl Ebner): Patenterbarhet för datorimplementerade uppfinningar inom EU  (H-0454/06).

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi och Carl Schlyter.

Fråga 47 (Saïd El Khadraoui): Maktmissbruk hos Google  (H-0498/06).

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Saïd El Khadraoui.

Andra delen

Fråga 48 (Dimitrios Papadimoulis): Höga avgifter för betalning med bankkort i Grekland  (H-0435/06).

Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis och Richard Seeber.

Fråga 49 (Bogusław Sonik): Parallelldistribution av läkemedel  (H-0459/06).

Neelie Kroes besvarade frågan samt följdfrågor från Bogusław Sonik och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 50 (Ivo Belet): Fusion av Suez och Gaz de France - följderna för konkurrensen på den belgiska energimarknaden och skyddet av konsumenternas intressen  (H-0485/06).

Neelie Kroes besvarade frågan samt en följdfråga från Ivo Belet.

Fråga 51 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 52 (Bart Staes): Inrättandet av en europeisk arbetsgrupp för influensa  (H-0407/06).

Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Bart Staes.

Fråga 53 (Robert Evans): Biluthyrning  (H-0425/06).

Markos Kyprianou besvarade frågan samt följdfrågor från Robert Evans och Malcolm Harbour.

Fråga 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Förbud mot livsmedelsimport till Ryssland  (H-0428/06).

Fråga 59 (Ryszard Czarnecki): Embargo mot polsk köttexport till Ukraina och Ryssland  (H-0484/06).

Markos Kyprianou svarade på frågorna samt följdfrågor från Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig och Marie Anne Isler Béguin.

Fråga 60 (Marie Anne Isler Béguin): Stöd till den demokratiska processen i Mauretanien  (H-0409/06).

Neelie Kroes besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Anne Isler Béguin.

Fråga 61 (Bernd Posselt): Utvecklingssamarbete med Nigeria  (H-0412/06).

Neelie Kroes besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 62 (Eoin Ryan): EU-stöd för att bekämpa aids i Afrika  (H-0415/06).

Neelie Kroes besvarade frågan.

Talare: Eoin Ryan ställde en följdfråga som Neelie Kroes sade skulle erhålla ett skriftlig svar.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.

Senaste uppdatering: 27 november 2006Rättsligt meddelande