Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2516(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0343/2006

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 2
CRE 14/06/2006 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.7
CRE 14/06/2006 - 4.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0262

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.7. Βουλγαρία και Ρουμανία (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0343/2006, B6-0344/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 και B6-0348/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0343/2006

(αντικαθιστά τις B6-0343/2006, B6-0345/2006, B6-0346/2006, B6-0347/2006 και B6-0348/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici και Alexandra Dobolyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Nicholson of Winterbourne και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

André Brie και Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0262)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0344/2006 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 6, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιανουαρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου