Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2587(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0332/2006

Debatten :

PV 14/06/2006 - 9
CRE 14/06/2006 - 9

Stemmingen :

PV 15/06/2006 - 9.10
CRE 15/06/2006 - 9.10

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0273

Notulen
Donderdag 15 juni 2006 - StraatsburgDefinitieve uitgave

9.10. Toename van racistisch en homofoob geweld in Europa (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0328/2006, B6-0329/2006, B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 en B6-0333/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0328/2006

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B6-0329/2006

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0330/2006

(ter vervanging van B6-0330/2006, B6-0331/2006, B6-0332/2006 en B6-0333/2006):

ingediend door de volgende leden:

Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman en Claude Moraes, namens de PSE-Fractie,

Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2006)0273)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Martine Roure diende een mondeling amendement in op paragraaf 2, dat in aanmerking werd genomen;

- Sophia in 't Veld diende een mondeling amendement in op paragraaf 3, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten. Tevens diende zij een mondeling amendement in op overweging A, dat in aanmerking werd genomen;

- Raül Romeva i Rueda diende een mondeling amendement in op overweging B, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 37 leden hiertegen bezwaar maakten;

- Martine Roure over de procedure.

Laatst bijgewerkt op: 28 november 2006Juridische mededeling