Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
ZápisnicaIné formáty
Utorok, 4. júla 2006 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.70. výročie štátneho prevratu generála Franka v Španielsku - (Vyhlásenia predsedu Európskeho parlamentu a predsedov politických skupín)
 5.EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) *** - Zriadenie Kohézneho fondu *** - Európsky sociálny fond ***II - Európsky fond regionálneho rozvoja ***II - Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) ***II (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom Dopad a následky štrukturálnych politík v oblasti kohézie v rámci EÚ (článok 117 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov Dopad a následky štrukturálnych politík v oblasti kohézie v rámci EÚ (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Nadnárodný organizovaný zločin (nelegálne prevádzanie migrantov) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Nadnárodný organizovaný zločin (obchodovanie s ľuďmi) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Uplatňovanie ustanovení Århuského dohovoru na inštitúcie a orgány ES ***III (hlasovanie)
  6.6.Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory ***III (hlasovanie)
  6.7.Európsky sociálny fond ***II (hlasovanie)
  6.8.Európsky fond regionálneho rozvoja ***II (hlasovanie)
  6.9.Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) ***II (hlasovanie)
  6.10.Doručovanie súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach ***I (hlasovanie)
  6.11.EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) *** (hlasovanie)
  6.12.Zriadenie Kohézneho fondu *** (hlasovanie)
  6.13.Kabotáž a medzinárodné trampové služby * (hlasovanie)
  6.14.Systém vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev * (hlasovanie)
  6.15.Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society (hlasovanie)
  6.16.Konsolidácia v odvetví finančných služieb (hlasovanie)
  6.17.Najnovší vývoj a výhľady v oblasti práva obchodných spoločností (hlasovanie)
  6.18.Zníženie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hospodárske a sociálne dôsledky reštrukturalizácie podnikov v Európe (rozprava)
 11.Viac výskumu a inovácií - investovanie do rastu a zamestnanosti (rozprava)
 12.Výroba v EÚ - smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Komisiu)
 14.Výroba v EÚ - smerom k integrovanejšiemu prístupu k priemyselnej politike (pokračovanie rozpravy)
 15.Technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ***II (rozprava)
 16.Civilné letectvo (harmonizácia technických požiadaviek a administratívnych postupov) ***II (rozprava)
 17.Zásielky rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva * (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica
Finálna verzia (198 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (149 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (370 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (472 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (226 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (176 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (419 kb)
Posledná úprava: 10. januára 2007Právne oznámenie