Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 5. júla 2006 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Predstavenie programu fínskeho predsedníctva (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Rady: Program fínskeho predsedníctva

Matti Vanhanen (predseda Rady) vystúpil s vyhlásením

V rozprave vystúpil José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Martin Schulz, k príspevku, ktorý predniesol Nigel Farage, Frank Vanhecke nezávislý poslanec, Piia-Noora Kauppi, Reino Paasilinna a Anneli Jäätteenmäki.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi, Roberto Musacchio, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens-Peter Bonde, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Karin Riis-Jørgensen, Ian Hudghton, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Ryszard Czarnecki, Françoise Grossetête, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Diamanto Manolakou, Ville Itälä, Poul Nyrup Rasmussen, Alexander Lambsdorff, Othmar Karas, Enrique Barón Crespo, Sarah Ludford, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, József Szájer, Jan Andersson, Antonio Tajani, Dariusz Rosati, Jerzy Buzek, Evelyne Gebhardt, Elmar Brok, Guido Sacconi, Gunnar Hökmark a Lasse Lehtinen.

PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon, Alexander Stubb, Matti Vanhanen a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 22. januára 2007Právne oznámenie