Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0298(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0236/2006

Debatter :

PV 05/07/2006 - 15
CRE 05/07/2006 - 15

Omröstningar :

PV 06/07/2006 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0310

Protokoll
Onsdagen den 5 juli 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

15. Kommissionens genomförandebefogenheter (interinstitutionellt avtal) - Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) (debatt)
CRE

Betänkande om det interinstitutionella avtalet i form av ett gemensamt uttalande avseende förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [10126/1/2006 - C6-0208/2006 - 2006/2152(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0237/2006)

Betänkande om det ändrade förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [10126/1/2006 - C6-0190/2006 - 2002/0298(CNS)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0236/2006)

Talare: Margot Wallström (kommissionens vice ordförande)

Richard Corbett redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Alexander Radwan för PPE-DE-gruppen, Pervenche Berès för PSE-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Maria da Assunção Esteves, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf och Margot Wallström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 06.07.2006 och punkt 6.8 i protokollet av den 06.07.2006.

Senaste uppdatering: 30 augusti 2006Rättsligt meddelande